Z ŁĄKI DO CUKIERKA

UPRAWIANE W CZYSTYM ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM TATR

Każde zioło ma własne wymagania dotyczące przygotowania i jakości gleby. Nasze metody uprawy zapewniają wysoką jakość roślin leczniczych, pozwalającą uzyskać certyfikat jakości BIO.

NAJWAŻNIEJSZE
JEST DOTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO
TERMINU ZBIORU

Dla Verbeny potrzebna jest taka ilość roślin leczniczych, której nie można zapewnić poprzez zbiór ze środowiska naturalnego. Dlatego wiele z nich uprawia się na prywatnych działkach, zlokalizowanych w czystym środowisku na terenach górskich.

PRZETWARZA SIĘ JEDYNIE NAJLEPSZE ODMIANY

Zebrane rośliny lecznicze należy jak najszybciej wysuszyć, aby nie nastąpił proces tworzenia pleśni, ewentualnie nie doszło do zaparzenia, co obniżyłoby ich jakość.
Podczas suszenia i magazynowania przestrzega się dokładnie określonego trybu postępowania. Przed samym przetworzeniem zioła, jest ono poddawane ścisłej kontroli jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji czynnych i metali ciężkich. Po kontroli zioło otrzymuje tzw. certyfikat jakości.

W PRZYPADKU ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, Z ZIOŁA W PROCESIE EKSTRAKCJI UZYSKUJE SIĘ WYCIĄG ROŚLINNY.

Na proces ten składa się maceracja, perkolacja i destylacja, przy czym wybieramy zawsze ten sposób, który pozwala zachować jak najwięcej pożądanych substancji czynnych. Ekstrahuje się za pomocą ciepłej lub zimnej wody, spirytusu i oleju. Stosuje się różne rodzaje ekstraktów, od mieszanki ziołowej, poprzez otrzymywane z kwiatów i liści aż po uzyskiwane z nasion owoców.

GOTOWE EKSTRAKTY RAZEM Z INNYMI POTRZEBNYMI SKŁADNIKAMI SĄ ODWAŻANE I DOZOWANE

Powstaje z tego nadzienie. W czasie, gdy jest ono gotowane, przygotowuje się tzw. masę cukierkową. Ugotowane nadzienie, za pomocą specjalnego urządzenia jest łączone z masą cukierkową i z maszyny wychodzą świeże cukierki, które po stężeniu i schłodzeniu są pakowane.

NA POCZĄTEK PROCESU

Zainteresowanie roślinami leczniczymi i ich stosowaniem przetrwało stulecia i widoczne jest także obecnie. Cukierki Verbena mają przyjemny smak i zawierają rośliny lecznicze, których pozytywne oddziaływanie znamy i dlatego im wierzymy.

Wybierz swoje ulubione cukierki lub żelki
z naszej szerokiej oferty

Produkty

UPRAWIANE W CZYSTYM ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM TATR

Każde zioło ma własne wymagania dotyczące przygotowania i jakości gleby. Nasze metody uprawy zapewniają wysoką jakość roślin leczniczych, pozwalającą uzyskać certyfikat jakości BIO.

NAJWAŻNIEJSZE
JEST DOTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO
TERMINU ZBIORU

Dla Verbeny potrzebna jest taka ilość roślin leczniczych, której nie można zapewnić poprzez zbiór ze środowiska naturalnego. Dlatego wiele z nich uprawia się na prywatnych działkach, zlokalizowanych w czystym środowisku na terenach górskich.

PRZETWARZA SIĘ JEDYNIE NAJLEPSZE ODMIANY

Zebrane rośliny lecznicze należy jak najszybciej wysuszyć, aby nie nastąpił proces tworzenia pleśni, ewentualnie nie doszło do zaparzenia, co obniżyłoby ich jakość.
Podczas suszenia i magazynowania przestrzega się dokładnie określonego trybu postępowania. Przed samym przetworzeniem zioła, jest ono poddawane ścisłej kontroli jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji czynnych i metali ciężkich. Po kontroli zioło otrzymuje tzw. certyfikat jakości.

W PRZYPADKU ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, Z ZIOŁA W PROCESIE EKSTRAKCJI UZYSKUJE SIĘ WYCIĄG ROŚLINNY.

Na proces ten składa się maceracja, perkolacja i destylacja, przy czym wybieramy zawsze ten sposób, który pozwala zachować jak najwięcej pożądanych substancji czynnych. Ekstrahuje się za pomocą ciepłej lub zimnej wody, spirytusu i oleju. Stosuje się różne rodzaje ekstraktów, od mieszanki ziołowej, poprzez otrzymywane z kwiatów i liści aż po uzyskiwane z nasion owoców.

GOTOWE EKSTRAKTY RAZEM Z INNYMI POTRZEBNYMI SKŁADNIKAMI SĄ ODWAŻANE I DOZOWANE

Powstaje z tego nadzienie. W czasie, gdy jest ono gotowane, przygotowuje się tzw. masę cukierkową. Ugotowane nadzienie, za pomocą specjalnego urządzenia jest łączone z masą cukierkową i z maszyny wychodzą świeże cukierki, które po stężeniu i schłodzeniu są pakowane.

NA POCZĄTEK PROCESU

Zainteresowanie roślinami leczniczymi i ich stosowaniem przetrwało stulecia i widoczne jest także obecnie. Cukierki Verbena mają przyjemny smak i zawierają rośliny lecznicze, których pozytywne oddziaływanie znamy i dlatego im wierzymy.

Wybierz swoje ulubione cukierki lub żelki
z naszej szerokiej oferty

ProduktyProdukty